top of page
IMG_20230410_012159_edited.jpg

Thema dag  'De Wijze vrouw'  

Een kunstzinnige dynamische opstellingsdag met de Wijsheid van het Lichaam

 

De wijsheid van je lichaam en haar beweging komt samen met de wijsheid van het Wetende Veld en dat van de natuur. Er ontstaat verwondering. Het eren van Moeder Aarde, de moeder van de moeders stelt ons in staat om te mogen ontvangen, stil te staan bij de wijsheid van haar kracht en zo het leven door te geven. Moeder Aarde draagt ons in haar schoot. 

Systemische werk via het lichaam en het werken met natuurlijke elementen in de opstelling nodigen de wijsheid uit,

die er al is en die opnieuw gevoeld mag worden.

Voel jij een ja, om de natuur ook echt te laten meewerken?

Voel jij een ja , om tot systemische inzichten te komen en daarmee écht tot de kern door te dringen?

Binnen het systemisch werk gaat het begrip het niet weten, net zoals het wetende veld, over het contact met je Kern, je Essentie. Het gaat over je Zijnsenergie, je levenslust, je levenstroom, je verlangen, je creativiteit, je vuur....

Dat waar jouw ogen van gaan sprankelen. Je hart sneller van gaat slaan. Dat wat je de tijd doet vergeten.

En dat waarvan je buik in overgave gaat en in rust van gaat. Daar waar je je pad volgt in contact met je kern.

Daar zetten we op in vandaag!

Op deze workshopdag rond 'De Wijze Vrouw' komt er :

 • systemisch opstellingswerk

 • creatief beeldende oefeningen

 • dynamisch lichaamswerk

 • zelfmassage aan bod

 • luisteren we naar het niet weten - en het wetende veld 

Deze workshopdag is een uitnodiging naar de leven-gevende zijnskracht die je in staat stelt om te verbinden met onszelf, met de ander en met onze omgeving. Met Moeder Aarde. Ons bekken, onze buik.

Onze Kern waarin onze natuurlijk, vitale, levenslustige en volle levensenergie huist wordt

vaak ‘beschermd’ door ons ego dat handelt vanuit ‘imprints’ die ontstaan zijn vanuit overtuigingsvormende ervaringen uit ons verleden. Door deze ‘imprints’, wat we systemische verstrikkingen noemen, worden er als het ware schilden opgetrokken die tussen ons en onze Kern, ons Innerlijke Kind en Innerlijke Moeder.... in komen te staan. Het ego, oftewel je schild, beschermt je op deze manier en houdt je tegelijkertijd ook weg

van je werkelijke contact met je Kern en je verbinding met je omgeving.

De inzet van de dag is een uitnodiging om te kijken naar welke beweging er kan gemaakt worden,

zodat er terug contact komt met je 'Your Inner Gold' , je Kern. Dwars doorheen alle lagen tot in de diepte.

Met een systemische blik kan je ervaren dat deze kern een potentievolle en bezielde ruimte kan worden,

waarin de vormen die het leven in je aanneemt, kunnen komen en gaan. Het is een dag waarin we

met een intieme groep samenkomen in de natuur, om 'een reis naar binnen' te maken.

En we na het delen van elk haar/zijn vraag of thema, de natuurlijke beweging uitnodigen.

Wat vraagt er aandacht?

Wat wil er in het midden gelegd worden?

Waarbij de totale groep in een opstelling de ervaringen mee beleeft van de andere deelnemers,

die ook allemaal stukjes zijn van jezelf. En je als het ware als één dynamisch geheel komt te bewegen.

Het wetende veld en de wijsheid van de natuur gaan hier aan het werk voor jou, voor ons.

Het lichaam is de uitingsvorm in dit leven van onze ziel en als we goed luisteren naar de sensaties die we in ons lijf waarnemen, dan kan ze ons als een kompas leiden. Dan kunnen we waarnemen wanneer we afgestemd zijn op onze ziel, onze essentie en wanneer we niet helemaal in ons lijf aanwezig zijn, omdat het gevoelens, overtuigingen, gebeurtenissen of overledenen, die geen plek hebben gehad bij onze (voor)ouders, in zich draagt. Wanneer we aansluitend het contact met moeder aarde herstellen, kunnen we ons laten verwonderen door haar wijsheid. Het systemische werk brengt verheldering, zeker wanneer we direct via het lichaam werken in het systemisch veld. Daar waar we gevoelens of gebeurtenissen van voorouders bij ons dragen doen we dat letterlijk in ons lijf. Daar waar we dragen stroomt onze eigen levensstroom niet of minder en zijn we minder bezield. Het vlammetje is op die plekken minder helder of zelfs gedoofd.Wil je meer contact met jouw scheppende kracht , jouw essentie? 

Tijdens deze dag is er ruimte om hier contact mee te maken en dieperliggende lagen te onderzoeken. 

 

We kijken onder andere naar hoe je aanwezig bent in je lijf, je contact met moeder aarde.....waar het stroomt en waar de levensstroom wordt geblokkeerd

 

Momenteel " On Hold" voor onbepaalde tijd.

Praktisch:

We komen samen : plaats nog te bepalen.

 • Wanneer: nog te bepalen

 • Adres :... 

 • Jouw bijdrage: 108eu 

 • Graag overschrijven op BE39 7310 4566 2319 met vermelding van de datum en 'De Wijze vrouw en de Wijsheid van het Lichaam'

 • Inschrijven kan tot de dag voordien, graag een mail met je bevestiging naar nancy.stammeleer@gmail.com

 • max. 8 pers 

 • Inloop vanaf 9u45 mogelijk, start om 10u - einde om 16u / voorzie extra tijd om af te ronden

Je plaats is bevestigd na inschrijving per mail en betaling.

Mee te brengen: een schriftje, je eigen lunch, warme drank, een zitkussen/stoeltje, een deken, een extra trui, en warme sokken.

Bron water is aanwezig en versnaperingen.

Ik kijk ernaar uit om samen te komen, te verbinden vanuit een warm hart, met een open houding, en een liefdevolle bik. Om ons gedragen te voelen door het grote veld, en ons te laven aan elkaar in een cirkel van vrouwen. Dat we ons vuur mogen voelen, onze essentie en ons grootse potentieel.

 

Volg jij ook de roep van 'De Wijze Vrouw' ?

bottom of page