foto%20systemische%20sessie%20veld%20van%20het%20bekken_edited.jpg

Nieuw aanbod...Thema dag 'opstelling van het bekken'

Een Systemische dag, in de unieke natuur van Brakelbos.

‘Lichaamsgerichte opstellingen en de Wijsheid van het Lichaam’

Een systemische dag met het thema 'een helende reis met je lichaam als gids tijdens je proces'. Gedragen door het bos. Had ik je al verteld dat ik een bewegingsbrenger ben... Dat ik als een diepzielduiker een duik maak mee in jouw wereld....Met oa. Een opstelling van het bekken.

Wat maakt dit werk zo uniek ? Op REIS in het lichaam, met het lichaam en haar wijsheid. Op REIS met jou, in raakbaarheid en in verbinding. Een REIS met dat wat zich aandient, de verwondering, de magie, het moment. Een veilige plek creëeren waar gevoeld mag worden. Een plek waar alles mag zijn en gezien worden.


Deze dag is een uitnodiging om een reis te maken waarin je ziel en je lichaam mag samenvallen, een uitnodiging waar je essentie een verbinding maakt met je fysieke lijf en aardse zijn, waar de stroom van het leven zich vanzelfsprekend ontvouwd, zonder dat je heel hard hoeft te werken. Is er groei vanuit een Zijnskwaliteit en een vanzelfsprekendheid? Ontdek een vanzelfsprekendheid waarin het leven door je heen leeft en je het kan ontvangen zoals het komt.

Daarmee zijn bezield leven en de wijsheid van het lichaam voor mij nauw met elkaar verbonden.

 

Het lichaam is de uitingsvorm in dit leven van onze ziel en als we goed luisteren naar de sensaties die we in ons lijf waarnemen, dan kan ze ons als een kompas leiden. Dan kunnen we waarnemen wanneer we afgestemd zijn op onze ziel, onze essentie en wanneer we niet helemaal in ons lijf aanwezig zijn, omdat het gevoelens, overtuigingen, gebeurtenissen of overledenen, die geen plek hebben gehad bij onze (voor)ouders, in zich draagt.

Het systemische werk brengt verheldering, zeker wanneer we direct via het lichaam werken in het systemisch veld. Daar waar we gevoelens of gebeurtenissen van voorouders bij ons dragen doen we dat letterlijk in ons lijf. Daar waar we dragen stroomt onze eigen levensstroom niet of minder en zijn we minder bezield. Het vlammetje is op die plekken minder helder of zelfs gedoofd.

Wil je meer contact met je lichaam en er meer in aanwezig zijn?

Haar boodschappen meer verstaan?

Of heb je misschien te maken met ziekte of terugkerende klachten in jouw leven?

Tijdens deze dag is er ruimte om hier contact mee te maken en dieperliggende lagen ervan te onderzoeken.


We kijken onder andere naar hoe je aanwezig bent in je lijf, waar het stroomt en waar de levensstroom wordt geblokkeerd. Daar waar je terugkerende klachten, ziekte, pijn of andere vragen ervaart in je leven, is het mogelijk dit dieper te onderzoeken.

 

Wanneer:  30 / 04 / 2022

 

Waar: Brakelbos

 

Aanvang: 10u , inloop vanaf 9u45.

 

Einde: 16u15, voorzie een eventuele uitloop.

 

Bijdrage: 88eu

Graag betalen ter plaatse.

 

Inschrijven graag via hello@moterjord.be, plaatsen zijn beperkt.

Je plaats is bevestigd na inschrijving per mail en betaling.

 

Aantal: Min 8 deelneemsters– max 10

 

Mee te brengen: je eigen lunch, warme drank & een flesje water, een zitkussen/stoeltje, een buitendeken, een extra trui/jas en stevige schoenen, met warme sokken.

Ik kijk ernaar om samen te komen, te verbinden vanuit een warm hart,

een open houding, met een liefdevolle bik.

Om ons gedragen te voelen door het grote veld, en ons te laven aan elkaar in een cirkel van vrouwen.

Dat we ons vuur mogen voelen, onze oermoeder kracht en ons grootse potentieel.

 

Volg de roep van je ziel ! - Heel je Moederwond.

Nieuw ONLINE aanbod  gaat van start binnenkort.

Online groepstraject ‘A Journey true your body’ 

 

Een persoonlijke reis in en met het lichaam voor iedereen, die meer vanuit aanwezigheid wil leven en voelt dat het nu echt tijd is om die oude belemmerende patronen te doorbreken.

 

Aanleiding: 

Het traject ‘On a Journey true your body’ is een groep die 6 x bij elkaar komt in een onderzoek naar hoe en waar ze aanwezig zijn in hun lijf. Een reis waarin we verborgen blokkades aankijken en vrijmaken, zodat er meer ruimte komt in het lichaam voor de eigen levensstroom.

 

Het LIVE programma is vergelijkbaar met dit traject voor wat betreft de intentie, maar qua opbouw, tijdspanne, groepsomvang, aantal bijeenkomsten en prijs is het helemaal anders.

Wat houdt het in: 

We starten bij jouw lijf en gaan verder, bij wat we in de online opstelling tijdens het webinar hebben aangeraakt, om van daaruit verder te onderzoeken hoe je verbonden bent met je lijf. Waar ben je aanwezig, waar blokkeert het? Wat weerhoud je om vol aanwezig te zijn in je lichaam en je leven en hoe resoneert dit mogelijk in je familiegeschiedenis?

 

We werken vanuit het Nu en kijken terug waar dat helpend is voor waar je in het hier en nu tegenaan loopt. Het programma duurt 6 tot 8 weken. In deze tijd ontmoeten we elkaar 6x online via zoom, in een groep van 6-10 deelnemers. In deze online bijeenkomsten onderzoeken we met behulp van opstellingen, meditaties en de chakra’s de vragen en thema’s die in de groep leven. Ook maken we waar gevraagd, ruimte voor jouw eigen online opstelling, inzoomend op jouw specifieke situatie.

 

Naast de live online bijeenkomsten, die je ook terug kunt kijken als je er een keer niet live bij kunt zijn, is er een besloten facebookgroep waar je onderling ervaringen, inspiratie en vragen kunt delen en komen er nog opdrachten van mij tussendoor via mail of direct in de facebookgroep.

Zo maken we een reis van binnen naar buiten. We kijken onderzoekend naar binnen om zo de levensstroom vrijer te maken, wat je vervolgens mee kunt nemen in je beweging naar buiten (in je gezondheid, je gezin, je relatie, je werk, je leven).

Resultaat: 

Gedurende deze cyclus ontwikkel je meer lichaamsbewustzijn en zal je ervaren dat wanneer je meer aanwezig bent in je lichaam dit ook zijn weerslag heeft in je leven van alledag. De kans is groot dat je meer rust en ontspanning in je lijf zal ervaren en dat je leven daarmee op verschillende vlakken meer als vanzelf zal gaan. Niet dat er dan geen uitdagingen meer zullen zijn, want dat is onderdeel van het leven. Wel dat je er makkelijker bij kunt blijven en mee om kunt gaan. En omdat dit laatste vaak een langer proces is en om herhaling vraagt is het fijn te weten dat we gedurende langere tijd samen op reis gaan.

 

Interesse: 

Voel je dat je nu echt een stap wilt zetten in je leven en dat dit online programma past voor je? Schrijf je dan in via hello@moterjord.be  Schrijf je in voor het webinar. Heb je andere vragen? Mail/ bel of neem contact via de website.

 

Opbouw van het programma per week:

De zoom bijeenkomsten zijn steeds 2 tot 2,5 uur afhankelijk van de groepsomvang. Kun je er een keer niet bij zijn, dat kun je de opname van de bijeenkomst in je eigen tijd terugluisteren om zo de informatie tot je te nemen en ook zelf de opstelling of meditatie nog te kunnen doen. Naast de zoombijeenkomsten ontvang je in sommige weken nog extra suggesties of opdrachten per mail.

NB: dit is de globale structuur van het programma. Het proces en vragen in de groep kunnen aanleiding zijn om aanpassingen in het programma te doen.

 

Week 1 Ontmoeten , jij en je lichaam, voelen op verschillende lagen.

 

Week 2  Jouw plek in het leven , leven en dood, hoe ben je verbonden met het leven en de dood. Kun je het leven nemen? Wat trekt je mogelijk weg uit het leven en je lijf? Hier is ook ruimte voor vragen over terugkerende klachten en ziekte.

 

Week 3 Chakra’s , hoe beleef je de chakra’s in je lijf? Waar in je lichaam, ter hoogte van welke chakra’s, stagneert de energie in je lijf en hoe resoneert dit mogelijk met terugkerende klachten/ziekte en verder terug in het familiesysteem?

 

Week 4 Interactie tussen buik-hart-hoofd en jouw eigen thema (daar waar je voelt dat de levensstroom stagneert in je)

 

Week 5 Zelfliefde, het volledig belichamen van je lichaam, de liefde voor jezelf onderzoeken en de beweging die daaruit wil ontstaan.

 

Week 6 Afscheid, de bezielde beweging naar buiten en samen afsluiten

Begeleiding

De nadruk ligt vooral op het vergroten van de eigen kracht in het lichaam. Deze manier van werken kenmerkt zich door voelen, ook in de online omgeving. In een veilige setting bied ik je de mogelijkheid om je open te stellen en te ontdekken wat je voelt, waar je vandaan komt en wie je bent. Daarbij spreken we de wijsheid van het lichaam aan en volgen haar het systemisch veld in. Zo maken we een reis in en met het lijf. Daarnaast is er iedere bijeenkomst ruimte om dieper in te gaan op wat tijdens de oefeningen en opstellingen ervaren is, om daar zonodig in de groep nog op te verdiepen.

Het programma is maatwerk waarbij ik aansluit bij wat er in de groep leeft. Daarnaast zullen we iedere bijeenkomst inzoomen op een thema of deel van het lichaam o.a. aan de hand van de chakra’s. Hoe voelt het daar? Ben je aanwezig? Wat gebeurt er in dat gebied wanneer je contact maakt met iemand anders? Wanneer blijf je en wanneer vertrek je? Waar ben je mogelijk verstrikt met oude ongeziene thema’s uit het familiesysteem.

Nancy over haar eigen reis en werk: ”Ze zeggen wel, ´je bent een diepzielduiker´. Ik kan me daar wel in vinden. Een jaar of 15 geleden stapte ik na jaren dralen over de drempel. De signalen van mijn lichaam kon ik niet langer negeren en mijn eigen innerlijke reis naar voelen in mijn lichaam was een feit. Counseling, healing, Lomi Lomi massage en Vedic Art brachten me van mijn veilige haven in mijn hoofd naar mijn hart en lichaam. Echter, toen het systemisch werk via het lichaam & lichaamsgerichte opstellingen op mijn pad kwam, werd er iets in mij geopend, van waaruit het zich als vanzelf lijkt te ontvouwen. Hier komt alles samen wat ik hiervoor geleerd heb in een manier van werken, die volledig natuurlijk door me heen stroomt. Nu merk ik dat we in ook online lichaamsgericht op deze laag kunnen werken, al is de ingang en methode anders.”

Praktisch

Groepsomvang: We werken in een groep van 6 – 10 deelnemers.

 

Data online programma: op dinsdag ochtend  van 10u tot 12u

  • Let op: Kun je er een keer niet bij zijn, dat kun je de opname van de bijeenkomst in je eigen tijd terugluisteren om zo de informatie tot je te nemen en ook zelf de opstelling of meditatie nog te kunnen doen. Naast de zoombijeenkomsten ontvang je in sommige weken nog extra suggesties of opdrachten per mail.

 

Kosten: €245 incl btw

Inschrijven: Voel je dat je nu echt een stap wilt zetten in je leven en dat dit online programma past voor je? Schrijf je dan direct in via hello@moterjord.be  Je ontvangt na je aanmelding direct een bevestigingsmail inclusief factuur. Voorafgaand aan de start ontvang je nog een mail van mij met alle inhoudelijke informatie.

Vragen: Heb je nog vragen over het online programma, stel ze via de website of mail me….

Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.

 

Nancy over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in lichaamsgerichte opstellingen met het veld van het bekken is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk ams bewegingsbrenger weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

Systemisch werk via het lichaam

Wanneer er vanuit de laag van het lichaam wordt opgesteld ontstaat er een soort veld, waarin informatie over het gehele systeem beschikbaar en zichtbaar wordt. Dit wordt ook wel het morfogenetische veld of het wetend veld genoemd. Vanuit het menselijk lichaam dat in het veld geplaatst is, kan je dan gaan waarnemen wat er in het systeem speelt. Dit wordt zichtbaar dankzij het fenomenologisch waarnemen. Systemisch fenomenologisch werken is een co -creatie. Het is een samenspel tussen de facilitator en de klant. Het begeleiden van een veranderingsproces. 

Het familiesysteem werkt fysiek, energetisch en emotioneel door op jou als mens.

Soms ligt een klacht heel diep, op de laag van de ziel. Op deze laag kun je ervaren of de pijn, de angst of het verdriet dat je bij je draagt van persoonlijke aard is of dat je het draagt voor jouw familiesysteem.

Als je last hebt van vervelende gevoelens of thema’s die regelmatig terugkeren, kan het zijn dat je niet op je eigen plek staat in het systeem.

Lichaamsgericht werken op de laag van de ziel helpt om weer thuis te komen, je lijf weer echt te bewonen. In een sessie kan je leren voelen wat van jou is en wat van de ander. De liefdesstroom kan weer herstellen en je mag je eigen plek weer innemen. Je opnieuw verbinden met je ziel helpt ons kijken naar waar we liever niet willen zijn. En tegelijkertijd biedt zij ons de mogelijkheid tot healing.

Het systemisch werk ontwikkelt zich de laatste jaren op vele manieren. Ik pas het toe vanuit het lichaam en gebruik o.a. de methode van Connie van der Arend, ‘Het roepen van de ziel’.

Ben jij er klaar voor om de roep van je ziel te volgen?